Denarna socialna pomoč po novem v bonih?

Share on facebook
Share on twitter
Share on skype
Share on telegram
Share on email
Share on whatsapp
Share on odnoklassniki
FOTO: Pixabay

Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke (SNS) je podala poslansko pobudo na Vlado RS. Želijo namreč, da se denarna socialna pomoč, ki je do sedaj bila izplačana v denarni obliki, plača z boni.

Kot navajajo, se politika socialnega varstva lahko vrši bodisi v denarni obliki bodisi v naravi. Po njihovem mnenju, je treba dati prednost prejemkom v naravi. Kot navajajo, le tak ukrep temelji na pravičnosti in solidarnosti med sodržavljani.

“Namesto denarnega nadomestila naj se zagotovi prejemek v naravi v obliki bonov. Ti boni naj bodo namenjeni za nakup prehrambnih izdelkov, izdelkov za higieno, oblačil ter drugih nujno potrebnih potrebščin. Bon naj velja le za tekoči mesec brez možnosti prenosa na drugo osebo. V kolikor finančna sredstva za določeni mesec niso porabljena se jih ne more prenesti v naslednji mesec. S takšnim ukrepom se bo po našem mnenju zagotovilo, da bodo pomoč dobile osebe pomoči potrebne, osebe katere pa izrabljajo denarno socialno pomoč za nakup luksuznih dobrin, mamil, ipd.. pa naj bodo primerno sankcionirane. Takšno politiko socialnega varstva poznajo tudi druge pametne evropske države. Za primer dajemo Češko republiko, ki ji je ta način odobrila tudi Evropska komisija.

Zato predlagamo, da Vlada RS ukrepa, in sicer:

˝Denarna socialna pomoč naj se nadomesti s pomočjo v obliki bonov.˝

Več info: https://www.sns.si/pisna-poslanska-pobuda-v-zvezi-s-prejemom-socialne-pomoci-v-obliki-bonov/

Sledi nam na Facebooku